الف:

کلاسهای مقدماتی شامل : آموزش دوخت ساده – زیگزاگ – روغنکاری – و آموزش موارد فنی و نکات نگهداری از چرخ خیاطی

5 جلسه

هزینه: 2 میلیون تومان

ارائه مدرک فنی و حرفه ای سطح سه

ب:

کلاسهای تکمیلی شامل: آموزش سردوزی  – پس دوزی – زیپ دوزی و طرز  استفاده از کلیه پایه ها

5 جلسه

هزینه: 3 میلین تومان

ارائه مدرک فنی و حرفه ای سطح دو

ج:

کلاسهای پیشرفته شامل: تکه دوزی – گلدوزی- رفو پارچه – کاموا دوزی – کلیه دوخت های ابتکاری حتی بدون استفاده از ژتون – کار با زیگزاک خالی و ارائه شش مدل

5 جلسه

هزینه: 5 میلیون تومان

ارائه مدرک فنی و حرفه ای سطح یک

تذکر مهم:

در این کلاسها کار با کلیه چرخهای خیاطی برنینا، زیگما، سینگر، برادر، ژوکی، ژانومه، کاچیران و همه نوع چرخ خیاطی گلدوزی و خانگی

ثبت اطلاعات