مایو خشک کن

دستگاه های مایو خشک کن طی یکدهه گذشته از وسیله ای تزیینی مبدل به یک وسیله کارآمد گردیده است.شاید زمانی دستگاه های مایو خشک کن جنبه تشریفاتی داشت ولی پس از آن تبدیل به وسایلی عملکردی به منظور نشان دادن کیفیت بالاتر مجموعه های ورزشی گردید ولی اکنون تبدیل به ابزاری تصریحی گشته است طوری که هر مشتری در هر شهرستان حتی دورافتاده زمانی که به یک استخر مراجعه می کند،صراحتا در رابطه با وجود و یا استفاده این دستگاه با مدیر آن مجموعه صحبت می کند.
مشکل اصلی این دستگاه ها چه ایرانی و چه خارجی قطعا در خدمات پشتیبانی و گارانتی می باشد چرا که دستگاه های خارجی فاقد گارانتی و دستگاه های تولید داخلی با وجود داشتن گارانتی به دلیل رقابت در زمینه قیت با نمونه های مشابه داخلی و خارجی از قطعات درجه 3 و بعضا استوک استفاده می نمایندکه منجر به خرابی مکرر دستگاه و مراجعه مکرر و زمانگیر بخش خدمات پس از فروش اینگونه شرکت ها گشته است اما به دلیل عدم صرفه اقتصادی متعاقبا تعمیرکاران اینگونه شرکت ها با روش های موقت،سرهم بندی،استفاده از قطعات معیوب یا استوک به گونه ای موقت کار را راه اندازی می کنند.در نتیجه میزان خرابی اینگونه دستگاه ها در حدی گردیده که گاها بعضی از استخرها تا 20 دستگاه استوک در انبار خود دارند چرا که ترجیح می دهند از شرکتی دیگر و یا برندهای خارجی تهیه نمایند.
حال آنکه داستان از همینجا شروع می شود که دستگاه های مشابه نیز دچار همین نواقص بوده و نمونه های خارجی نیز پس از 6 ماه الی یکسال ،مجدد نیاز به سرویس های دوره ای یا surveillance دارند که عدم توجه سازمان ها به دوره های surveillance منجر به انهدام کلی دستگاه گردیده و این دستگاه ها توسط متخصصین داخلی قابل تعمیر نمی باشند.
به دلیل اینکه تنها مرکز دارای صلاحیت جهانی از بریتانیای کبیر گروه سرمایه گذاری آسیا و زیر مجوعه آن new singerمی باشد و سایر شرکت ها فاقد صلاحیت برای overhaul یا تعمیرات اساسی اینگونه دستگاه ها می باشد.
مجموعه new singer با سابقه 83ساله در امر تعمیرات چرخ خیاطی ،چرخ های صنعتی ،ماشین لباسشویی ،خشک کن های صنعتی و همچنین دستگاه های گریز از مرکز آزمایشگاهی توانایی overhaul و اراِئه برگه های گارانتی به شرط اجرای دوره های surveillance را دارند و ارائه service manual ( برنامه تعمیرات و نگهداری دوره ای دستگاه ) توانایی حل کردن این معضل را برای مجموعه ها داریم.